Wijzigingen – opzeggingen

Afmelden
Uw kind gaat een lidmaatschap van 1 jaar aan bij onze vereniging ,daarna kunt u het lidmaatschap van uw kind per kwartaal opzeggen. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal( voor 1 september, einde lidmaatschap 1 oktober, voor 1 december, einde lidmaatschap 1 januari, voor 1 maart, einde lidmaatschap 1 april, voor 1 juni einde lidmaatschap per zomervakantie.), schriftelijk binnen zijn bij de ledenadministratie:
A. de Ruiter, Oratoriumplein 33, 8265 SH Kampen of via het onderstaande contactformulier . U ontvangt van de afmelding een ontvangstbevestiging, alleen na deze bevestiging bent u daadwerkelijk afgemeld.

Wijzigingen
Alle (adres)wijzigingen, verandering van groep, extra uren enz. moeten z.s.m. bij de ledenadministratie,
schriftelijk gemeld zijn: A. de Ruiter, Oratoriumplein 33, 8265 SH Kampen of via het onderstaande contactformulier.