Bondscontributie

De KNGU vraagt van ieder sportend lid een bijdrage, de bondscontributie. Deze bondscontributie is de verzekering van uw kind tijdens alle activiteiten binnen de vereniging of die door de KNGU georganiseerd worden. Verder kan uw kind door deze contributie deelnemen aan wedstrijden of andere activiteiten van de KNGU.

De volgende bedragen zijn door de KNGU vastgesteld voor 2020: