Vertrouwens-contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

GV DOS Kampen streeft naar een veilige sportomgeving waar iedereen op zijn of haar niveau kan presteren. Dit moet gebeuren in een sociaal, veilige en respectvolle omgeving. Binnen de vereniging wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om ongewenst gedrag, zoals pesten, bedreiging, discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen.

Krijg je toch met bovenstaande zaken te maken, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst direct tegen degene die dergelijk ongewenst gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je vertrouwt, thuis of op de vereniging.

Dit soort dingen roepen veel vragen en emoties op, ook al ben je zelf niet altijd het slachtoffer.

GV DOS heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon aangesteld, waar je terecht kunt met je vragen en/of verhaal.

Vertrouwenscontactpersoon GV DOS Kampen

Mijn naam is Henriette Nodelijk, sinds oktober 2018 vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij GV DOS.

Wat houdt dit in?

Als je een probleem of vragen hebt wat je niet kunt of wilt bespreken met iemand van de (bege)leiding of het bestuur, kun je met mij contact opnemen. Het probleem kan over pesten, bedreiging, mishandeling of discriminatie gaan, maar ook over iets anders dat je binnen de groep dwars zit en waarvan je het moeilijk vindt om het te bespreken. Ook je ouders kunnen met mij contact opnemen. Ik zal niet optreden als hulpverlener, maar kan je wel helpen bij het vinden van de juiste weg om het probleem aan te pakken.

De VCP is onafhankelijk van het bestuur en zal altijd een neutrale positie innemen.

Een vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor jeugdleden, ook de volwassen leden, vrijwilligers, trainsters/trainers en assistenten en het bestuur kunnen contact opnemen met mij.

Je kunt me bereiken per email henriette.nodelijk@gvdoskampen.nl

Voor meer informatie over de rol van de vertrouwenscontactpersoon, verwijs ik je naar de website www.nocnsf.nl

Contactpersoon


Henriette Nodelijk
Vertrouwenscontactpersoon