Historie

De basis tot de oprichting van de sportvereniging DOS ( Door Oefening Sterk) op werd gelegd in de arbeiderswijk “Brunnepe”, enerzijds grauw van armoede, anderzijds warm van saamhorigheidsgevoel. Enige stoere Brunneper-boeren richtten na bewogen besprekingen bij de Noorderkerk op 21 december 1926 de sportvereniging DOS op, om samen de voetbalsport te bedrijven. Zij waren arm, maar ook vol goede wil, idealisme en ondernemingslust.

Zij – de mannen van het eerste uur – hadden het bepaald niet gemakkelijk. De gemeenschap, laat staan de gemeente, verleende hun zeker geen medewerking. Integendeel, om hen heen moeten velen sport nog hebben gezien als een bedreiging van het geestelijk leven van de mens… Juist door deze moeilijke omstandigheden is die typische saamhorigheid, dat gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel, de wens tot onafhankelijkheid, de opofferingsgezindheid en de zelfwerkzaamheid ontstaan, waardoor deze vereniging geworden is tot wat ze nu is. De statuten maakten het aanvankelijk onmogelijk dat “niet-Brunnepers” zich bij DOS konden inschrijven. Het heeft tot 1935 geduurd aleer deze ietwat zonderlinge bepaling de wereld uit was. Zeer kort nadat DOS opgericht was werd duidelijk dat DOS niet enkel een voetbalclub zou kunnen blijven. De behoefte aan uitbreiding leidde tot het ontstaan van een atletiek en een gymnastiekafdeling, waarbij later nog een wandelsportafdeling.

In 1937 opsproot er een nieuwe loot, namelijk de afdeling Korfbal. In dit jaar verhuisde men ook naar het DOS-terrein aan de Singel op deze accommodatie heeft DOS gedurende ongeveer 35 jaar gesport. Hieraan heeft DOS ook de naam “Poelanten” overgehouden, omdat de bal zeer regelmatig in de gracht tussen de “eenden” belandde, zodat er meestal wel een Dosser tussen de eenden te vinden was die de bal weer ging halen. DOS was dus een omni-vereniging geworden waar men kon voetballen, gymnastieken, korfballen en later ook basketballen, in de loop der jaren zijn atletiek en wandelsport afgehaakt.

In 1995 is de Sportvereniging DOS ontbonden in een Federatie met deze vier zelfstandige verenigingen. Waarvan wij de Gymnastiek vereniging DOS Kampen zijn geworden met een ledenbestand van rond de 200 leden. Wij zijn de enige vereniging die nog dicht bij de afstamming is gebleven n.l. de Noorderkerk, wekelijks vinden onze trainingen nog plaats in de Gymzaal t.o. deze kerk, maar ook elders in de stad hebben wij lesuren. Ouder en Kind, recreatieve gymnastiek voor meisjes en jongens, dames- en heren gymnastiek, Jazz-dance voor meisjes/dames, Acrogym en Wedstrijd turnen. Ze zeggen wel eens dat gymnastiek de basis is van alle sporten. En dat is ook zo, want je hebt b.v. vast wel eens gezien hoe een voetballer na een goal van blijdschap een salto of radslag maakt op het veld. Dat leer je dus bij een gymnastiekvereniging! Gymnastiek bestond al in de grieks-romeinse tijd. Maar dan wel alleen voor mannen: die beoefenden gymnastiek als volksvermaak (circus) of als training voor een oorlog. Gymnastiek bestond toen ook voornamelijk uit hardlopen, zwemmen en springen. Pas in de 19e eeuw werden vrouwen toegelaten in de gymzaal. In deze tijd werd voornamelijk geoefend met knotsen, hoepels en gewichten. Maar nu kwam ook de ontwikkeling van toestellen op gang: een paard leek nog op een echt paard (met kop en staart); er kwamen springplanken met enorme ijzeren veren ertussen; men ging zwaaien aan ringen en op een brug met gelijke liggers. Ook werd in Frankrijk de trampoline uitgevonden.

In de 20e eeuw werden de toestellen in snel tempo verbeterd, aangepast en uitgebreid. Er kwamen speciale toestellen voor dames (brug ongelijk, balk) en heren (rekstok, paard voltige). En omdat men telkens de grenzen verlegt en steeds moeilijker onderdelen gaat uitvoeren is veel aandacht besteed aan de veiligheid (verende vloer, dikke matten, saltogordels enz.) In de jaren ’90 is vooral het “spaceturnen” ontwikkeld. Dat wil zeggen dat er allerlei opblaasbare toestellen ontwikkeld zijn die het turnen makkelijker en veiliger maken. Onze vereniging heeft daar vlot op in heeft gespeeld: sinds 1999 bezitten wij een opblaasbare tumblingbaan van 3 x 15 meter, die in veel lessen wordt gebruikt.

Onze zustervereniging GV THOR is op 10 september 2013 ingevoegd in GV DOS Kampen en is blijven bestaan als afdeling binnen onze vereniging. Dit ook voor het behoud van hun erepenning en de ere en oud leden die de vereniging had. Tevens zijn ook de statuten vernieuwd en vereenvoudigd deze waren nog uit 1926.