Gedragsregels – Zaalregels

Gedragsregels:

GV DOS Kampen is voor iedereen toegankelijk naast standaard normen en waarden kunt u op de website van de NOC*NSF lezen wat de algemene gedragsregels zijn, waar alle leden maar ook onze leiding zich aan moeten houden.

Zaalregels:

Je komt pas maximaal 10 minuten voor het begin van de les naar de zaal. Je hebt dan nog genoeg tijd om je om te kleden. Denk eraan dat de kleedkamers alleen zijn om je om te kleden en niet om te spelen! Hier komen ongelukken van! Misschien dat ouders hier ook een beetje op kunnen letten!

Als je lekker komt gymmen en je komt op de fiets denk dan aan het volgende: Kan je fiets op slot? Doe dat dan ook en leg de sleutel in de zaal op de bank.

Als je moet worden opgehaald: Wacht gewoon binnen tot je opgehaald wordt. Je mag altijd wel even op de bank in de zaal komen zitten. Ouders/ophalers zorg dat jullie op tijd komen! Dan hoeft er niemand op jullie te wachten.

Huisregels

We willen graag dat iedereen het naar de zin heeft bij onze vereniging. Bovendien willen we ongelukken zo veel mogelijk voorkomen. Om samen veilig en prettig te kunnen sporten, hebben we een aantal regels voor onze leden opgesteld.

Wat verwachten we van jou?

 1. Behandel een ander zoals jij zelf graag behandeld wil worden!
 2. Laat iedereen in zijn/haar waarde. Iedereen sport op zijn/haar eigen niveau, we lachen de ander alleen toe.
 3. Tijdens de lessen en activiteiten draag je geen sieraden.
 4. Maak je haren netjes vast.
 5. Wees zuinig op de materialen die je gebruikt.
 6. Help mee met opzetten en opruimen.
 7. Zet de gebruikte spullen op de goede plek terug.
 8. Speel niet in het materialenhok.
 9. Meld het bij de leiding als je bijvoorbeeld luizen of krentenbaard hebt.
 10. Meld het bij de leiding als er problemen in je groep zijn.
 11. Laat de kleedkamers netjes achter. Ruim de rommel op.

Wat verwachten we van ouders?

De veiligheid van uw kind staat voorop. Daarom vragen we u als ouder om de volgende regels in acht te nemen:

 1. Kom niet kijken bij gewone lessen. Dat kan de kinderen afleiden en daarmee hun veiligheid in gevaar brengen. Om u in staat te stellen de vorderingen van uw kind te volgen worden regelmatig kijklessen georganiseerd. U bent dan van harte welkom de hele les te komen kijken.
 2. Kom niet in de kleedkamers als ze bezet zijn, behalve wanneer uw kind zich nog niet zelf kan omkleden

Hebt u misschien vragen? Overleg dan even met de leiding vlak voor of direct na afloop van de les.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Wij wijzen u graag op de gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Zie voor de actuele regels:
“gedragsregels voor begeleiders” op de site van NOC*NSF.