Bestuurszaken en Beleidsplan

Het bestuur van GV DOS/THOR bestaat momenteel uit vier leden:

Chantal Kruize – Penningmeester

Lina Pierik – secretaris en tijdelijk ledenadministratie

Talitha van Lissa Oegema – algemeen bestuurslid

Miranda Ilbrink – algemeen bestuurslid

Voorzitter & Vicevoorzitter – vacant

Ledenadministratie – vacant

Iedere maand komt het bestuur van GV DOS/THOR samen met de leiding om beleidszaken te bespreken en plannen op te stellen om knelpunten binnen de vereniging aan te pakken.

Jaarlijks vindt er een ALV (Algemene Leden Vergadering) plaats die toegankelijk is voor alle leden van de vereniging, tijdens deze vergadering geeft het bestuur inzicht in wat de vereniging dat jaar allemaal tot stand heeft gebracht, financiën en doelen voor het komende jaar.

We willen een bestuur zijn dat middenin de vereniging staat, waarmee laagdrempelig contact gezocht kan worden om te bespreken wat bij een ieder speelt. Dit proberen wij te doen door regelmatig bij activiteiten aanwezig te zijn en te helpen bij de organisatie van wedstrijden en evenementen. Als bestuur staan we voor gezelligheid en sportiviteit. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis kan en mag voelen bij onze vereniging. Saamhorigheid en plezier staan bij onze vereniging voorop!