Bestuurszaken, Missie en Visie

Missie Visie GV DOS Kampen

Slogan: GV DOS Kampen; iedereen in beweging!

Missie: GV DOS Kampen staat voor:

  • sportplezier op maat
  • vanuit verbinding en respect
  • een gevarieerd, actief aanbod voor alle leeftijden en niveaus

Kernwaarden:

  1. Plezier
  2. Ontwikkeling
  3. Respect
  4. Verbinding

Visie:

GV DOS Kampen wil een veilige, gezellige sportvereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt. Wij blinken uit door goede lessen te geven, waarin de sporters centraal staan. Onze vereniging is gevormd door leden en betrokkenen. GV DOS Kampen is een gezonde en goed georganiseerde vereniging. Onze ambitie is een sterk verenigingsleven. Er wordt gewerkt vanuit onze kernwaarden: plezier, ontwikkeling respect en verbinding.

Het bestuur van GV DOS/THOR bestaat momenteel uit de volgende leden:

Steven van Dooren – Voorzitter

Cynthia Schuurman – Secretaris

Marcel Huurdeman – Penningmeester

Gerdia van Overbeek – Algemeen bestuurslid

Marlie Baër-Kloosterman – Algemeen bestuurslid


________________________________________________________________________________________________________________