Deels weer opstarten – buiten sporten

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april en de daaruit voortgekomen richtlijnen zijn wij als vereniging samen met de gemeente druk bezig om de lessen weer te kunnen gaan aanbieden. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen vanuit de persconferentie:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen buiten gaan sporten in groepen, mits georganiseerd en onder begeleiding. Zij hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren van 13 jaar en ouder mogen ook weer samen gaat sporten, mits georganiseerd en onder begeleiding. Deze groep moet echter wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Officiële wedstrijden en competitie blijven vooralsnog verboden, er mag dus alleen getraind worden. Ook bij de trainingen geldt: ouders mogen niet blijven kijken, sporters kleden zich thuis om en douchen thuis, kleedkamers blijven t.n.o. gesloten. Bij klachten als koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheid geldt voor kinderen en volwassenen nog steeds: blijf thuis.

Het NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol en de KNGU https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen hebben gezamenlijk protocollen opgesteld met richtlijnen waaraan voldaan moet worden om te mogen sporten. Gemeente Kampen heeft in samenspraak met verschillende verenigingen een aantal locaties aangewezen waar buiten gesport mag worden. De verenigingen kunnen zich middels een online bestand inschrijven op datum en tijd om te voorkomen dat er meerdere verenigingen op hetzelfde moment gaan sporten. Het kan hierdoor zo zijn dat de lessen die uw kind volgt op een andere dag en tijdstip plaatsvinden.

Ouders worden via de trainsters van de eigen groepen geïnformeerd over datum en tijdstip dat trainen kan plaatsvinden. Kinderen kunnen alleen meedoen aan een activiteit die ook voor hun bedoeld is, er kan niet zonder aanmelding aangesloten worden bij een groep dit om de grootte van de groepen te kunnen beheersen.

Binnen de vereniging is besloten om de kinderen op te vangen op de parkeerplaats van betreffende locatie, zodra iedereen aanwezig is zullen de trainsters de kinderen gezamenlijk meenemen naar de aangewezen plaats. Van de ouders wordt verwacht de locatie nadien meteen weer te verlaten. Verzoek is om voor de lessen thuis gebruik te maken van het toilet, daar er op de velden geen mogelijkheid toe is.

Doordat wij nu als vereniging niet in een zaal kunnen oefenen zullen de lessen ook op aangepaste manier aangeboden worden. Er zal met name getraind worden op conditie en/of spelvorm aangeboden worden.

Wij kijken er naar uit onze vereniging weer te laten bewegen!

Update extra berichtgeving ivm corona

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Voorop staand hopen wij dat een ieder van jullie nog in goede gezondheid verkeerd! We proberen al onze leden op deze wijze zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen en veranderingen van beleid.

Uitstel van alle lessen

Naar aanleiding van het kamer debat van 31-3-2020 is besloten dat alle lessen uitgesteld worden volgens voorgeschreven datum, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Wij laten ons informeren op basis van het RIVM en de afspraken die het KNGU hieruit maakt en zullen deze ook opvolgen. Bij verandering van afspraken zullen wij dit met u informeren via email, dan wel social media.

Uitvoering 2020

Zoals eerder al bekend is gemaakt zou de vereniging dit jaar op 27 juni de uitvoering houden in de Reeve in Kampen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het corona-virus, hebben wij als vereniging met pijn in het hart besloten om te uitvoering dit jaar niet door te laten gaan en te verplaatsen naar volgend jaar. Wij zien met de vereniging niet de mogelijkheid om voldoende te oefenen en voor te bereiden voor de uitvoering, vandaar dat dit besluit is gekomen, wij willen graag een mooie uitvoering neerzetten en daar is voldoende voorbereiding voor nodig. We vinden dit natuurlijk erg jammer!

Contributie Vanuit de vereniging komen veel vragen binnen van leden met betrekking tot de contributie voor de komende periode, gezien er momenteel geen lessen gegeven worden. We begrijpen deze vraag en zijn daarom digitaal met het bestuur om de tafel gegaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de contributie van het 2e kwartaal (april, mei en juni) wel volledig geïnd wordt, dit gezien de kosten voor de vereniging anders mogelijk niet te overzien zijn. Er zijn binnen de vereniging kosten die ‘gewoon’ doorlopen dus ook door de vereniging betaald zullen moeten worden.  We willen als vereniging graag samen sterk staan en met onze leden samen de kosten dragen, natuurlijk willen we voorkomen dat leden hun lidmaatschap op gaan zeggen.

Daar waar mogelijk wordt binnen het bestuur overlegd of het mogelijk is om het 3e kwartaal minder contributie te innen ter compensatie. Dit alles hangt af van de duur van de maatregelen rondom het corona virus en daarom kunnen hier nog geen harde afspraken over gemaakt worden, wij zullen hier in een later stadium op terug komen als er meer duidelijkheid is rondom de maatregelen en de financiële gevolgen die dit voor de vereniging heeft.

We begrijpen dat het erg vervelend en jammer is dat de lessen komende tijd vervallen en wij hopen dan ook van harte op de steun van onze leden zodat wij in de toekomst ook weer samen een gezonde vereniging kunnen zijn!

Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid en veiligheid voor deze onzekere dagen!

Wij hopen jullie allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV DOS, Kampen.

EXTRA BERICHTGEVING IVM CORONA VIRUS TIJDELIJK STOPPEN LESSEN EN WEDSTRIJDEN

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Vandaag zijn er vanuit de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Door de KNGU en NOC*NSF zijn hieruit adviezen en maatregelen voor sportverenigingen naar voren gekomen.

Op advies van de KNGU en NOC*NSF is door het bestuur van GV DOS besloten om in ieder geval tot en met 31 maart 2020 alle lessen en trainingen stil te leggen. Wedstrijden die gepland staan zullen ook niet doorgaan. Per direct, ingaande vanaf 12 maart 2020 zullen alle lessen van GV DOS niet door gaan.

We begrijpen dat dit veel impact heeft op een ieder die dit treft, echter is besloten dat de gezondheid en veiligheid van onze trainsters en leden voorop staat, daarom zijn wij genoodzaakt om de richtlijnen van de overheid, het RIVM en het advies van de KNGU op te volgen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden zullen deze gecommuniceerd worden. Houd hierbij de website en/of social media van GV DOS in de gaten.

Ten aanzien van de reeds lopende ‘Paasactie’: de lijsten en geld kunnen, voorzien van naam en groep, ingeleverd worden aan de Veen Valkstraat 46 in Kampen of de Lelystraat 105 in Kampen. De lijsten mogen ‘door de brievenbus’ en hoeven niet persoonlijk afgegeven te worden.

Wij hopen jullie allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Bestuur GV DOS, Kampen.

Wedstrijdverslagen Selectie turnen

18 januari zijn wij met onze turnsters van GV Dos Kampen naar een plaatsingswedstrijd (district Oost) voor de 4e divisie geweest. De wedstrijd was in Emmeloord. We begonnen met Dylana Davids, (instap D1). We begonnen op brug met een keurige oefening, 5e van de 43. Daarna balk, geen vallen of grote wiebels, 11e van de 43. Op vloer heeft ze gestraald, 36e van de 43. Als laatste haar sprong. Met inspringen was het even kiele kiele, want de handstand platval lukte ineens niet meer. Maar tijdens haar wedstrijdsprong had ze een prachtige handstand platval! 28e van de 43. Uiteindelijk als 22 van de 43 geëindigd. Wedstrijd 2, Lynn Witteveen en Sophie Zoetebier (pupil 1 D1) in actie. We begonnen op vloer, beide dames hebben erg goed hun best gedaan! Lynn 2e en Sophie 4e van de 24. Daarna sprong, op een paar stapjes na bij de landing hebben de meiden het netjes gedaan. Lynn 9e en Sophie 16e van de 24. Ook brug ging goed. Lynn 9e en Sophie 7e van de 24. Als laatste onderdeel balk. Twijfels en vallen hebben ervoor gezorgd dat het wat moeilijker ging. Ondanks dat is Sophie alsnog 9e geworden, Lynn is 17e van de 24. Sophie is uiteindelijk 6e van de 24 geworden en daarmee door naar de districts finale. Lynn is 12e van de 24. Lynn en Dylana hebben alsnog een kans om zich te plaatsen voor de districtsfine tijdens de play off wedstrijden.

In de derde wedstrijd van de vierde divisie kwamen Stella Blankvoort en Anna van der Mark uit. Stella wist een goede vijfde plaats te scoren in het algemeen klassement. Anna werd netjes zevende en turnde vandaag een nieuwe sprong. Beide turnsters hebben een goede wedstrijd geturnd. Dit liet Stella zien door zelfs eerste te worden op sprong. Bij de senioren vierde divisie mochten Indy Klooster en Emma de Vries hun beste oefeningen laten zien. Helaas moest Indy drie keer de balk voortijdig verlaten waardoor ze de concentratie niet goed meer kon pakken. Emma heeft een goede wedstrijd geturnd met weinig grote fouten. Alle vier de turnsters hebben zich geplaatst voor de play off wedstrijden.

Op zaterdag 18 januari hebben 4 turnsters van GV DOS Kampen in de tweede divisie, hun 2de plaatsingswedstrijd van het seizoen geturnd. In wedstrijd 1 kwam Meike Nodelijk ( Jeugd supplement D) uit. Zij begon met de balk en wist hier de gehele oefening op te blijven staan. Op de brug turnde Meike aan de hoge legger een mooie handstand, streksalto af. Meike eindigde totaal als 11de in de meerkamp. In de volgende wedstrijd waren het de beurt aan Grisha Vermaning ( pup. 1 N2), Naomi Boer en Kayleigh Muizelaar (junior supplement C). Grisha turnde een nette balkoefening zonder daar van af te vallen en dit werd beloond met een mooie 5de plek. Helaas verliep de brug oefening niet zoals moest, dit kostte Grisha 2 hele punten. Grisha eindige als 13de in het eindklassement. Naomi turnde een stabiele wedstrijd. De sprong leverde haar een vierde plek op. Op de brug turnde Naomi een mooie handstand. Ook Kayleigh turnde een goede sprong wat resulteerde in een 6de plek. Naomi eindigde als 8ste en Kayleigh als 13de in het eindklassement. Alle vier de dames hebben zich geplaatst voor 1/4 finale van het NK. Dames wij zijn trots op jullie!

Nieuw bij GV DOS miv 3-2-20

Vanaf maandag 3 februari starten we op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur met YOGA lessen onder leiding van Petra Meijer in zaal Lelystraat te Kampen. Je hoeft er niet super-lenig voor te zijn en iedereen is van harte welkom. We gaan lekker bewegen met elkaar en plezier beleven staat voorop!

Yoga is een prettige manier om de drukte van de dag even los te laten en tot rust te komen. Yoga versterkt de spieren en het zenuwstelsel en zorgt voor een goede doorbloeding. Yoga zorgt ervoor dat je lichamelijk en geestelijk meer bewust wordt van jezelf en daardoor ga je soepeler en sterker in het leven staan. Emoties en reacties worden letterlijk in het lichaam gevoeld en ervaren. Dit vergroot het zelfbewustzijn en je leert hierdoor beter te luisteren naar jezelf. Hierdoor kunnen er bewuste keuzes worden gemaakt die ten goede zijn voor je gezondheid.

De yoga lessen vinden hun oorsprong in de Hatha-, Yin Yang-, Kundalini-, Chakra- en Dru Yoga. Iedere vorm van yoga heeft iets moois en daarom worden meerdere yogastijlen met elkaar gecombineerd. De les eindigt met een eindontspanning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse klankinstrumenten, zoals Tibetaanse klankschalen, gong, chimes, oceaan drum en rainstick. Dit wordt gecombineerd met een geleide meditatie, een inspirerende tekst of een gedicht.

GOUD op de eerste plaatsingswedstrijd van de 3e divisie

In wedstrijd 2 begonnen de jeugd 1 N4 turnsters Lola Fledderus en Tess Marsman. Lola liet vooral op de balk en vloer erg strakke oefeningen zien met een 3e plek op balk en een 7e plek op vloer. Tess is dit jaar 2 niveaus omhoog gegaan, dus in de 3e divisie turnen was een nieuwe indruk. Tess haar hoogte punten waren op brug met een 7e plek en vloer met een 4e plek. Lola eindigde met een 6e plek en Tess met een 10e plek in het eindklassement🎉

In wedstrijd 3 was het de beurt aan Meri van Dijk, onze junior turnster. Meri moet dit seizoen ook tegen turnsters die een jaar ouder zijn. Meri turnde voor het eerst een overslag-salto op vloer wat haar een mooie 7e plek op vloer opleverde. Meri eindigde op een 26e plaats in het totaal klassement🎊

In wedstrijd 4 werd er door ons in 2 banen geturnd. Op baan 1 de pupillen 2 N3: Meike Otten en Puck Bisschop. Meike turnde erg strak op sprong en brug, met een 2e plek op sprong en een 3e plek op brug. Meike eindigde op een 18e plek totaal. Puck had een erg goede wedstrijd, met een 4 plek op sprong, 1 plek op brug en vloer en een 3e plek op balk. Door deze goede scores mocht Puck de gouden medaille in ontvangst nemen🥇

Op de andere baan turnde onze 1e jaars senioren: Alisha Pikkert en Julia de Leeuw. Zij turnde voor het eerst in deze leeftijdscategorie en moeten dan ook tegen turnsters die al jaren in deze leeftijdscategorie turnen. Julia turnde voor het eerst een mooi wippertje op de brug en Alisha turnde een mooie sprong wat goed was voor een 13e plek. In het totaal klassement eindigde Julia op een 22e plek en Alisha op een 27e plek in het eindklassement 🎈

Helaas moesten er nog een heel aantal vallen (met name op de balk) geïncasseerd worden door de meiden. Dit zijn mooie verbeter punten voor de volgende wedstrijd. Dan kunnen de meiden opnieuw laten zien wat ze kunnen. Wij zijn trots dat jullie de 1e wedstrijd van het seizoen, zo goed zijn begonnen. Ga zo door meiden!!


Gehuldigd op onze Algemene Ledenvergadering 14 november

Op 14 november jl hebben wij op onze Algemene Leden Vergadering de volgende mensen gehuldigd.  
Klaas Hanekamp in verband met zijn 70 jarig lidmaatschap. Een echte DOS man in hart en nieren, zowel als sporter en ook jarenlang als voorzitter van toen nog de omni vereniging DOS. Hij krijgt de bijbehorende DOS speld en attentie uitgereikt.  
Daarnaast vier leden met het 12 1/2 jarig jubileum, te weten Anita Pennekamp. Actief als turnster, trainster, lid van de activiteiten commissie en lid van het bestuur. Katintka van Wilsum-Vos. Ook gestart als jong meisje en doorgegroeid via selectie naar zelf assisteren en lesgeven aan onze selectieturnsters. Saskia ter Steeg en Hamed Khalige. Beide slaan al die tijd iedere dinsdag een balletje met onze volleybalgroep.  
En tot slot nog een aantal leden, die we dit jaar verblijden met “Het Zonnetje”. Leden die we extra in het Zonnetje willen zetten voor hun bijdrage aan de vereniging. Dit jaar Meri van Dijk en Indy Klooster. Twee selectieturnsters die de opleiding tot assistent hebben gevolgd en nu ook assisteren in de lessen. Dit wordt zeer gewaardeerd.
En Alie van Dijk, beter bekend als “Juf Alie” zij geeft meerdere groepen les en levert daarnaast ook haar bijdrage aan het bestuur door haar kennis van Technische zaken en aan het activiteiten team en nog zo veel meer.   Helaas hebben we afscheid genomen van Marjan Boer als bestuurslid. Jaren actief als ad interim voorzitter en secretaris. Levert ook haar bijdrage aan al onze activiteiten en we zullen haar erg missen. Zij is door de vergadering benoemt tot het ere lidmaatschap van de vereniging.

Kamper Springwedstrijden 2019

Op 2 november laten de recreatie jongens en meisjes weer zien wat ze hebben geleerd voor de Kamper Springwedstrijden.

Ze gaan in teams de strijd aan met de overige verenigingen van de gemeente Kampen.

Dus kom ze aanmoedigen in Sporthal de Reeve van 8 tot 16 uur.
Entree is slechts 1 euro.