Lintje voor Janny Kok-Opgelder

Mevrouw J. Kok – Opgelder, Kampen / Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Gedurende een periode van maar liefst 30 jaren heeft mevrouw Kok zich bestuurlijk ingezet voor Gymnastiekvereniging DOS Kampen, voorheen GV THOR. Naast haar taken als bestuurslid en tweede penningmeester, waarbij zij ook de ledenadministratie verzorgde heeft zij vele vrijwilligersactiviteiten verricht in al die jaren voor de vereniging. Ook is mevrouw Kok reeds vele jaren actief binnen de Vrij Evangelische gemeente, momenteel als kosteres en beheerder van het kerkgebouw. Daarnaast heeft zij zich vele jaren ingezet als vrijwilliger op de huiskamer van Verzorgingshuis Myostis en is zij tot op heden als collecteleider verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse collecte van de Stichting Koninklijk Epilepsiefonds en verricht zij vrijwillige activiteiten voor Regioconsulent Organisatie Israël Producten Centrum (IPC) Nijkerk.

Goud en zilver voor Grisha Vermaning

Zaterdag 12 maart was Grisha aan de beurt voor haar 2e wedstrijd. In haar team, met Pien, Rianne, Kikki en Brinn turnden ze naar goud met wel 4,5 punt boven de nummer twee. Super goed!

Grisha turnde zelf op sprong naar een 7e plek en op vloer een 13e, met her en der wel wat foutjes door de zenuwen, maar ze heeft gestraald in haar nieuwe turnpakje – wauw ze zijn erg mooi

Tevens mocht het team van de vorige keer ook nog het podium betreden en de zilveren medaille ophalen!

Leden in het zonnetje

Donderdag 3 maart zijn tijdens de ALV diverse leden gehuldigd.

Jubilarissen:

Lammie Klooster al 70 jaar lid, eigenlijk zelfs al 72 jaar, maar door de Corona nu pas de echte huldiging.
Marga Kok 60 jaar lid

Janny Diender en Erna Boerman 50 jaar lid

Marianne Noordman 12,5 jaar lid

Allemaal jubilarissen die veel voor GV DOS – THOR hebben gedaan.

Het Zonnetje 2021

Lina Pierik (niet op foto) voor haar enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Extra top dat ze in korte tijd de hoogste opleiding om les te geven (Niveau 3) heeft gedaan en gehaald. Suport trots op haar.

Erelid:

Anita Pennekamp moet helaas na lange tijd afscheid nemen, ze heeft ruim 27 jaar lesgegeven bij GV DOS en GV THOR.
Daarnaast heeft ze ook lange tijd het bestuur versterkt en was ze actief bij de activiteitencommissie.
Zij is voorgedragen als erelid en unaniem door de vergadering benoemd

Afscheid:

Marieke v.d. Berg-Piket neemt (hopelijk tijdelijk) afscheid van het bestuur en krijgt daarvoor ook een bloemetje.
Tevens moeten we in het bestuur afscheid nemen van Anita de Ruiter en Liza Selles, die niet op de ALV aanwezig konden zijn.

Bedankje:

Greetje van Mierlo wordt door de leiding en assistenten in het zonnetje gezet, omdat ze al zolang er voor hen is.


Vlnr Anita Pennekamp, Marianne Noordman, Erna Boerman, Lammie Klooster, Janny Diender, Marga Kok
Onder Greetje van Mierlo, Marieke v.d. Berg

Daarnaast waren er ook een aantal jubilarissen niet aanwezig, maar willen we hier nog wel even noemen:

Lesley Hooisma, Henk Hooisma, Freddy Hooisma – 60 jaar lid
Thea Dorgelo en Esther Tuinstra – 30 jaar lid
Willem Anneese – 25 jaar lid
Alie en Meri van Dijk – 12,5 jaar lid

Ook ivm werk niet aanwezig het Zonnetje van 2020 – Astrid Stuij – Vinke voor haar inzet in het bestuur, het bijhouden van de sociale media en niet te vergeten het les geven. Een fijne trainster bij onze vereniging. Super fijn dat ze erbij is.

Opnieuw succes op wedstrijd

Opnieuw zilver🥈 voor GV DOS Kampen! 🔥
Zaterdag 27 november turnde Lois Beekhof haar eerste wedstrijd van het seizoen. Lois turnt in de middenbouw supplement 3 en turnde samen in het team met turnsters van Sv Borne’28. Lois turnde individueel op brug naar 7e plek en op vloer een 1e plek 💥met 0,5punt boven de nummer 2. 
Lois eindigde samen met haar team op een welverdiende 2e plek in het eindklassement. De team spirit zat er goed in, wat leuk om te zien! Super gedaan meiden, op naar de volgende wedstrijd! 💪

Nieuwe maatregelen Corona virus en onze sport

EXTRA BERICHTGEVING

Vanuit de persconferentie j.l. is kenbaar geworden dat alle sportlocaties tussen 17.00u ’s  avonds en 5.00u ’s ochtends per 28-11-2021 gesloten moeten zijn, in ieder geval tot en met  3 weken na ingang van de maatregel. Dit betekent dat een groot aantal lessen per 28-11- 2021 komt te vervallen.  

In het kort de nu geldende maatregelen: 

– Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18  jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.  

– Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van  voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn  uitzonderingen. 

– Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport.  En voor de professionele sport. 

– Georganiseerd buiten sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen  (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. 

– 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen. – Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te  gaan. (www.rijksoverheid.nl) 

We balen er ontzettend van dat we, als vereniging, steeds weer een stap terug moeten doen  en hopen dan ook snel iedereen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen in de  lessen. Punt blijft dat wij de maatregelen van het RIVM/NOC*NSF behoren op te naleven als  vereniging. Voor eventuele extra informatie verwijzen wij u naar de website van de  rijksoverheid. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij nieuwe inzichten zullen wij  jullie weer op de hoogte stellen middels een brief of via de eigen leiding. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur GV DOS Kampen.

Grote Club actie 2021

Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Gymnastiek Vereniging DOS gaat verantwoord loten verkopen met de Grote Clubactie

Zaterdag 18 september is de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie gestart. Ook wij doen mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zetten we ons in voor de uitvoering van 2022. Een lot kost €3,-, waarvan 80% (dus €2,40 per lot) direct naar onze clubkas gaat.

Verantwoord loten verkopen

Jeugdleden zullen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje.

Extra inkomsten hard nodig

We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de steun van familie, vrienden en inwoners uit de omgeving! Juist nu kunnen we die extra steun goed gebruiken.

We zijn weer gestart

Na de corona perikelen, die ons dwongen om naar alternatieven te zoeken, kunnen we weer in de zalen.

Buiten sporten vonden veel kinderen wel leuk, maar volgens ons zijn de meesten blij weer op de toestellen te kunnen turnen.

Wel zijn er nog steeds maatregelen, zoals niet komen als je ziek bent, komen in je sportkleding, buiten verzamelen en zonder ouders de zaal in, de deuren in de zaal moeten open voor de nodige ventilatie e.d..

We zijn ook blij dat we niet meer de velden op hoeven.

Helaas gaan de Springwedstrijden in november niet door. We bekijken met de gezamenlijke verenigingen in januari of deze nog wel plaats kunnen vinden in het voorjaar van 2021.

Met sportieve groet en hopelijk een beter seizoen dan de vorige,

Bestuur GV DOS

Deels weer opstarten – buiten sporten

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april en de daaruit voortgekomen richtlijnen zijn wij als vereniging samen met de gemeente druk bezig om de lessen weer te kunnen gaan aanbieden. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen vanuit de persconferentie:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen buiten gaan sporten in groepen, mits georganiseerd en onder begeleiding. Zij hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren van 13 jaar en ouder mogen ook weer samen gaat sporten, mits georganiseerd en onder begeleiding. Deze groep moet echter wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Officiële wedstrijden en competitie blijven vooralsnog verboden, er mag dus alleen getraind worden. Ook bij de trainingen geldt: ouders mogen niet blijven kijken, sporters kleden zich thuis om en douchen thuis, kleedkamers blijven t.n.o. gesloten. Bij klachten als koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheid geldt voor kinderen en volwassenen nog steeds: blijf thuis.

Het NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol en de KNGU https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen hebben gezamenlijk protocollen opgesteld met richtlijnen waaraan voldaan moet worden om te mogen sporten. Gemeente Kampen heeft in samenspraak met verschillende verenigingen een aantal locaties aangewezen waar buiten gesport mag worden. De verenigingen kunnen zich middels een online bestand inschrijven op datum en tijd om te voorkomen dat er meerdere verenigingen op hetzelfde moment gaan sporten. Het kan hierdoor zo zijn dat de lessen die uw kind volgt op een andere dag en tijdstip plaatsvinden.

Ouders worden via de trainsters van de eigen groepen geïnformeerd over datum en tijdstip dat trainen kan plaatsvinden. Kinderen kunnen alleen meedoen aan een activiteit die ook voor hun bedoeld is, er kan niet zonder aanmelding aangesloten worden bij een groep dit om de grootte van de groepen te kunnen beheersen.

Binnen de vereniging is besloten om de kinderen op te vangen op de parkeerplaats van betreffende locatie, zodra iedereen aanwezig is zullen de trainsters de kinderen gezamenlijk meenemen naar de aangewezen plaats. Van de ouders wordt verwacht de locatie nadien meteen weer te verlaten. Verzoek is om voor de lessen thuis gebruik te maken van het toilet, daar er op de velden geen mogelijkheid toe is.

Doordat wij nu als vereniging niet in een zaal kunnen oefenen zullen de lessen ook op aangepaste manier aangeboden worden. Er zal met name getraind worden op conditie en/of spelvorm aangeboden worden.

Wij kijken er naar uit onze vereniging weer te laten bewegen!