Nieuwe maatregelen Corona virus en onze sport

EXTRA BERICHTGEVING

Vanuit de persconferentie j.l. is kenbaar geworden dat alle sportlocaties tussen 17.00u ’s  avonds en 5.00u ’s ochtends per 28-11-2021 gesloten moeten zijn, in ieder geval tot en met  3 weken na ingang van de maatregel. Dit betekent dat een groot aantal lessen per 28-11- 2021 komt te vervallen.  

In het kort de nu geldende maatregelen: 

– Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18  jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.  

– Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van  voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn  uitzonderingen. 

– Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport.  En voor de professionele sport. 

– Georganiseerd buiten sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen  (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. 

– 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen. – Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te  gaan. (www.rijksoverheid.nl) 

We balen er ontzettend van dat we, als vereniging, steeds weer een stap terug moeten doen  en hopen dan ook snel iedereen in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen in de  lessen. Punt blijft dat wij de maatregelen van het RIVM/NOC*NSF behoren op te naleven als  vereniging. Voor eventuele extra informatie verwijzen wij u naar de website van de  rijksoverheid. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij nieuwe inzichten zullen wij  jullie weer op de hoogte stellen middels een brief of via de eigen leiding. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur GV DOS Kampen.