Deels weer opstarten – buiten sporten

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april en de daaruit voortgekomen richtlijnen zijn wij als vereniging samen met de gemeente druk bezig om de lessen weer te kunnen gaan aanbieden. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen vanuit de persconferentie:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer samen buiten gaan sporten in groepen, mits georganiseerd en onder begeleiding. Zij hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jongeren van 13 jaar en ouder mogen ook weer samen gaat sporten, mits georganiseerd en onder begeleiding. Deze groep moet echter wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Officiële wedstrijden en competitie blijven vooralsnog verboden, er mag dus alleen getraind worden. Ook bij de trainingen geldt: ouders mogen niet blijven kijken, sporters kleden zich thuis om en douchen thuis, kleedkamers blijven t.n.o. gesloten. Bij klachten als koorts, hoesten, verkoudheid of benauwdheid geldt voor kinderen en volwassenen nog steeds: blijf thuis.

Het NOC*NSF https://nocnsf.nl/sportprotocol en de KNGU https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen hebben gezamenlijk protocollen opgesteld met richtlijnen waaraan voldaan moet worden om te mogen sporten. Gemeente Kampen heeft in samenspraak met verschillende verenigingen een aantal locaties aangewezen waar buiten gesport mag worden. De verenigingen kunnen zich middels een online bestand inschrijven op datum en tijd om te voorkomen dat er meerdere verenigingen op hetzelfde moment gaan sporten. Het kan hierdoor zo zijn dat de lessen die uw kind volgt op een andere dag en tijdstip plaatsvinden.

Ouders worden via de trainsters van de eigen groepen geïnformeerd over datum en tijdstip dat trainen kan plaatsvinden. Kinderen kunnen alleen meedoen aan een activiteit die ook voor hun bedoeld is, er kan niet zonder aanmelding aangesloten worden bij een groep dit om de grootte van de groepen te kunnen beheersen.

Binnen de vereniging is besloten om de kinderen op te vangen op de parkeerplaats van betreffende locatie, zodra iedereen aanwezig is zullen de trainsters de kinderen gezamenlijk meenemen naar de aangewezen plaats. Van de ouders wordt verwacht de locatie nadien meteen weer te verlaten. Verzoek is om voor de lessen thuis gebruik te maken van het toilet, daar er op de velden geen mogelijkheid toe is.

Doordat wij nu als vereniging niet in een zaal kunnen oefenen zullen de lessen ook op aangepaste manier aangeboden worden. Er zal met name getraind worden op conditie en/of spelvorm aangeboden worden.

Wij kijken er naar uit onze vereniging weer te laten bewegen!