Update extra berichtgeving ivm corona

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Voorop staand hopen wij dat een ieder van jullie nog in goede gezondheid verkeerd! We proberen al onze leden op deze wijze zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen en veranderingen van beleid.

Uitstel van alle lessen

Naar aanleiding van het kamer debat van 31-3-2020 is besloten dat alle lessen uitgesteld worden volgens voorgeschreven datum, in ieder geval tot en met 28 april 2020. Wij laten ons informeren op basis van het RIVM en de afspraken die het KNGU hieruit maakt en zullen deze ook opvolgen. Bij verandering van afspraken zullen wij dit met u informeren via email, dan wel social media.

Uitvoering 2020

Zoals eerder al bekend is gemaakt zou de vereniging dit jaar op 27 juni de uitvoering houden in de Reeve in Kampen. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het corona-virus, hebben wij als vereniging met pijn in het hart besloten om te uitvoering dit jaar niet door te laten gaan en te verplaatsen naar volgend jaar. Wij zien met de vereniging niet de mogelijkheid om voldoende te oefenen en voor te bereiden voor de uitvoering, vandaar dat dit besluit is gekomen, wij willen graag een mooie uitvoering neerzetten en daar is voldoende voorbereiding voor nodig. We vinden dit natuurlijk erg jammer!

Contributie Vanuit de vereniging komen veel vragen binnen van leden met betrekking tot de contributie voor de komende periode, gezien er momenteel geen lessen gegeven worden. We begrijpen deze vraag en zijn daarom digitaal met het bestuur om de tafel gegaan. Hieruit is naar voren gekomen dat de contributie van het 2e kwartaal (april, mei en juni) wel volledig geïnd wordt, dit gezien de kosten voor de vereniging anders mogelijk niet te overzien zijn. Er zijn binnen de vereniging kosten die ‘gewoon’ doorlopen dus ook door de vereniging betaald zullen moeten worden.  We willen als vereniging graag samen sterk staan en met onze leden samen de kosten dragen, natuurlijk willen we voorkomen dat leden hun lidmaatschap op gaan zeggen.

Daar waar mogelijk wordt binnen het bestuur overlegd of het mogelijk is om het 3e kwartaal minder contributie te innen ter compensatie. Dit alles hangt af van de duur van de maatregelen rondom het corona virus en daarom kunnen hier nog geen harde afspraken over gemaakt worden, wij zullen hier in een later stadium op terug komen als er meer duidelijkheid is rondom de maatregelen en de financiële gevolgen die dit voor de vereniging heeft.

We begrijpen dat het erg vervelend en jammer is dat de lessen komende tijd vervallen en wij hopen dan ook van harte op de steun van onze leden zodat wij in de toekomst ook weer samen een gezonde vereniging kunnen zijn!

Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid en veiligheid voor deze onzekere dagen!

Wij hopen jullie allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur GV DOS, Kampen.