EXTRA BERICHTGEVING IVM CORONA VIRUS TIJDELIJK STOPPEN LESSEN EN WEDSTRIJDEN

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Vandaag zijn er vanuit de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Door de KNGU en NOC*NSF zijn hieruit adviezen en maatregelen voor sportverenigingen naar voren gekomen.

Op advies van de KNGU en NOC*NSF is door het bestuur van GV DOS besloten om in ieder geval tot en met 31 maart 2020 alle lessen en trainingen stil te leggen. Wedstrijden die gepland staan zullen ook niet doorgaan. Per direct, ingaande vanaf 12 maart 2020 zullen alle lessen van GV DOS niet door gaan.

We begrijpen dat dit veel impact heeft op een ieder die dit treft, echter is besloten dat de gezondheid en veiligheid van onze trainsters en leden voorop staat, daarom zijn wij genoodzaakt om de richtlijnen van de overheid, het RIVM en het advies van de KNGU op te volgen.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden zullen deze gecommuniceerd worden. Houd hierbij de website en/of social media van GV DOS in de gaten.

Ten aanzien van de reeds lopende ‘Paasactie’: de lijsten en geld kunnen, voorzien van naam en groep, ingeleverd worden aan de Veen Valkstraat 46 in Kampen of de Lelystraat 105 in Kampen. De lijsten mogen ‘door de brievenbus’ en hoeven niet persoonlijk afgegeven te worden.

Wij hopen jullie allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Bestuur GV DOS, Kampen.